Case-story BIM

CARGO TRACKING NOTES VOLLEDIG ELEKTRONISCH BEHEERD

Een internationaal systeem dat maritieme transportdocumenten (Cargo Tracking Notes) elektronisch beheert. Een platform dat snel en eenvoudig uitbreidbaar is en slechts een minimale investering vraagt in hardware. De maritieme sector wacht er al jaren op. Tot het Bureau International Maritime (BIMV) de handen in elkaar sloeg met IT-partner 4D vision.

Het Bureau International Maritime (BIMV) staat in de maritieme sector bekend als een ervaren opleidings- en adviescentrum. Maar het bedrijf is ook de leider in het uitgeven en beheren van Cargo Tracking Notes (zie kader) voor Afrikaanse havens. Dergelijke documenten zijn verplicht voor elk internationaal goederentransport waarvoor een visum nodig is.

BIMV EN 4D VISION REALISEREN WERELDPRIMEUR

EEN IT-PROJECT MET DUIDELIJKE VERWACHTINGEN

De expediteurs moesten tot voor kort papieren Cargo Tracking Notes aanvragen bij een BIMV-agent in de haven van oorsprong. Daarna startte er een zeer omslachtig administratief proces. Hafedh Cherif, verantwoordelijke voor de Afrikaanse havens bij BIMV: “Het hele proces verliep volledig manueel en was enorm tijdrovend. De documenten circuleerden per post tussen de twee partijen, wat soms voor wekenlange vertragingen zorgde. Enkel met een elektronisch Cargo Tracking Notessysteem (eCTN) konden we de efficiëntie van het proces verhogen. Daarom gingen we op zoek naar een flexibele IT-partner die snel een operationeel systeem kon uitwerken. Een oplossing die bovendien realiseerbaar zou zijn met een minimale investering in hardware.”

THUIS IN DE MARITIEME SECTOR

4D vision bleek de juiste partner voor het eCTN-project van BIMV. Dat bevestigt ook Hafedh Cherif: “De medewerkers van 4D vision hebben stuk voor stuk een gedegen IT-kennis. Daardoor konden ze snel onze vragen omzetten in concrete technische systeemvereisten. Maar wat nog meer een succesfactor was in dit project, was de achtergrond van de projectmanager bij 4D vision, Marc Haenebalcke. Hij kan namelijk terugkijken op meerdere jaren ervaring in de maritieme sector. Dat maakte van hem een ideale gesprekspartner. Hij begreep meteen waarover we spraken, kon actief met ons meedenken en bracht zelfs concrete oplossingen aan die we zelf nog niet hadden overwogen. Kortom, samen konden we het project met vertrouwen aanpakken.”

INTERNET ALS GESCHIKTE TECHNOLOGIE

De voornaamste uitdaging van het project bestond erin een platform te ontwikkelen dat draait op een minimum aan hardware. “In Afrika zijn de financiële middelen beperkt. Bovendien is elektriciteit er een schaars goed”, legt Hafedh Cherif uit. “Samen met 4D vision besloten we het eCTN-platform te realiseren met internettechnologie. Zo beperken we de investeringen tot het strikte minimum. De gebruikers hebben enkel een pc en internet nodig. De server waarop het systeem draait staat in ons kantoor in Antwerpen.” Met de zelf ontwikkelde WebXTC-methodologie (Web eXtendable Transactional Components) slaagde 4D vision er in om snel een volledig functionerende internetapplicatie te bouwen. “Met het eCTN-platform kunnen de agenten op een beveiligde website de Cargo Tracking Notes versturen en beheren. Ze hebben enkel een login en paswoord nodig. Snel, veilig en goedkoop”, vertelt Hafedh Cherif.

SYSTEEM STAAT OPEN VOOR GROEI

Met eCTN kunnen de havenautoriteiten ook automatisch statistieken genereren. Wie is de belangrijkste importeur? Welke goederen stromen het meest de haven binnen? Hoeveel goederen werden er het afgelopen jaar verhandeld? “In het manuele tijdperk duurde het maanden vooraleer onze buitenlandse agenten over die informatie beschikten”, aldus Hafedh Cherif. “Nu is het slechts een kwestie van seconden.” De havenautoriteiten kunnen de statistieken ook importeren in andere programma’s, zoals Microsoft Office Excel. Zo kunnen ze de statistieken in zelf ontwikkelde rapporten voegen of de gegevens nog verder bewerken. “De gebruikers merken dat het systeem heel wat mogelijkheden heeft”, verklaart Hafedh Cherif. “We ontvangen regelmatig vragen om nieuwe datavelden toe te voegen, en 4D vision breidt het systeem continu uit. De gebruikers werken momenteel al met versie 37. Al die uitbreidingen gebeuren bovendien zonder dat de gebruikers ook maar de minste hinder ondervinden.”

WERELDPRIMEUR DANKZIJ SUCCESVOLLE SAMENWERKING

De voornaamste uitdaging van het project bestond erin een platform te ontwikkelen dat draait op een minimum aan hardware. “In Afrika zijn de financiële middelen beperkt. Bovendien is elektriciteit er een schaars goed”, legt Hafedh Cherif uit. “Samen met 4D vision besloten we het eCTN-platform te realiseren met internettechnologie. Zo beperken we de investeringen tot het strikte minimum. De gebruikers hebben enkel een pc en internet nodig. De server waarop het systeem draait staat in ons kantoor in Antwerpen.” Met de zelf ontwikkelde WebXTC-methodologie (Web eXtendable Transactional Components) slaagde 4D vision er in om snel een volledig functionerende internetapplicatie te bouwen. “Met het eCTN-platform kunnen de agenten op een beveiligde website de Cargo Tracking Notes versturen en beheren. Ze hebben enkel een login en paswoord nodig. Snel, veilig en goedkoop”, vertelt Hafedh Cherif.

BIM2

“Het elektronische cargo tracking notes-systeem draait op internettechnologie en is eenvoudig uitbreidbaar. De complementaire IT van bimv en 4d vision ligt aan de basis van deze wereldprimeur.”

download PDF

DE RESULTAATGERICHTE AANPAK VAN 4D VISION

4D vision doorloopt tijdens elk project dezelfde vier pijlers van haar zelf ontwikkelde 4D-methodologie:

 • DEFINE

  Tijdens een workshop overloopt 4D vision de specifieke vereisten van de klant om zo alle IT-behoeften duidelijk in kaart te brengen. Alle functionele en technische behoeften worden vastgelegd in een document.

 • DESIGN

  Tijdens de workshop stelt 4D vision meteen ook een datamodel op, voorzien van alle gevraagde attributen.

 • DEVELOP

  Met die informatie op zak en het performante WebXTCframework ontwikkelt 4D vision een prototype dat de gebruikers kunnen testen. Op basis van hun feedback wordt de toepassing verder afgewerkt, tot het volledig aan alle vereisten voldoet.

 • DEPLOY

  Tot slot installeert het IT-bedrijf de nodige software. Het werkt ook een gebruikershandleiding en technische documentatie uit.

WEBXTC.NET REDUCEERT ONTWIKKELINGSTIJD

Software ontwikkelen die perfect is afgestemd op uw essentiële behoeften, binnen een redelijke termijn en voor een scherp budget. 4D vision maakt het waar. WebXTC.Net reduceert onze ontwikkelingstijd drastisch waardoor we u al snel echte resultaten kunnen voorleggen. Een efficiënte manier van werken die u heel wat tijd en moeite bespaart.

EFFICIËNTIE IN PROGRAMMEERWERK

WebXTC.Net verlost de 4D vision-consultants van een groot deel van het programmeerwerk. En dat reduceert de ontwikkelingsfase tot een strikt minimum. Waar anderen spreken over maanden, spreekt 4D vision over weken.

SNEL VAN PROTOTYPE TOT EINDRESULTAAT

Door de tijdwinst kan 4D vision u snel een prototype leveren waarop u feedback kunt geven. Zo kunnen we in een korte tijdspanne een proof of concept uitwerken tot een softwareoplossing 100 % op uw maat. Een oplossing die u alles biedt wat u nodig hebt. Niet meer, maar ook niet minder.

LOGISCHE EN EENVOUDIGE CODE

De WebXTC-tool is geautomatiseerd, en dus ook gestandaardiseerd. Resultaat? De softwarecode zit logisch en eenvoudig in elkaar, zodat iedereen er gemakkelijk aan kan verder werken. En niet alleen de ontwikkelaar. Kortom, uw IT-medewerkers kunnen zelf instaan voor het onderhoud en de verdere uitbouw – zonder al te veel opleiding.

MEERTALIGE OPLOSSING IN EEN MUM VAN TIJD

Met WebXTC.Net is een applicatie snel meertalig. De toepassing wordt oorspronkelijk in één taal uitgewerkt. Extra talen kunnen snel worden toegevoegd door een vertaaltabel in te laden. Bovendien voeren de 4D vision-consultants uw specifieke terminologie meteen in. Kortom, snel en eenvoudig.

Share this post

Microsoft Gold Partner