Case-story Law Online

NIEUWE SOFTWARE OPTIMALISEERT EFFICIËNTIE DEBITEURENMANAGEMENT

De interne processen van Law-online inpassen in die van haar klanten. De vraag naar transparantie invullen. En de efficiëntie van de debiteurenopvolging verhogen. Dat waren de vereisten waaraan de nieuwe incassosoftware van Law-online moest voldoen. 4D vision ontwikkelde een krachtig platform dat volledig op maat is van de noden en behoeften van zowel het management als de dagelijkse gebruikers.

LAW-ONLINE VERHOOGT KLANTENSERVICE DANKZIJ 4D VISION

Law-online is een specialist in debiteurenopvolging voor de b2b-sector. Het bedrijf staat haar klanten bij met advies en volgt alle handelsvorderingen op van bij de eerste aanmaning tot aan de inning, in minnelijke schikking of na een gerechtelijke procedure.

MAATWERK BIEDT DE BESTE OPLOSSING

Law-online biedt klanten een uitzonderlijk hoge recuperatieratio. En net als bij elke goede oplossing ligt maatwerk daarbij aan de basis. “In elke samenwerking stemmen wij onze manier van werken af op die van de klant, en niet andersom. Die aanpak zorgt steevast voor de beste resultaten”, vertelt Marc Sonnaert, Office Manager bij Law-online. “Die zin voor maatwerk vonden we ook terug bij 4D vision. Het Antwerpse IT-bedrijf vormde dan ook de ideale partner om ons nieuwe incassosysteem te ontwerpen en te bouwen.”

KLANTEN VOLGEN ONLINE STAND VAN ZAKEN OP

Een eerste vereiste voor Law-online was de transparantie van haar services verhogen. “We willen onze klanten op elk moment inzicht geven in de status van hun handelsvorderingen. Dankzij 4D vision kunnen we dat nu ook”, licht Sonnaert toe. “Klanten kunnen voortaan met hun persoonlijke login en paswoord online de stand van zaken van al hun handelsvorderingen raadplegen en de evolutie van onze factuur opvolgen. Eén druk op de knop en het systeem bundelt de gewenste informatie in een overzichtelijk rapport.”

IT FROM BOARD TO FLOOR

Dankzij een grondige voorbereiding slaagde 4D vision er in om alle vereisten te vertalen naar een krachtig en gebruiksvriendelijk incassosysteem. “Dankzij een grondige analyse van onze processen leerden ze onze manier van werken tot in de puntjes kennen”, legt Sonnaert uit. “Bovendien polsten ze al van bij de eerste gesprekken naar de specifieke verwachtingen van het management. Daarnaast betrokken ze onze medewerkers van het service center bij elke fase van het project. Daardoor vinden ook zij in het systeem alles wat ze nodig hebben om hun job zo goed mogelijk uit te voeren.”

SOFTWARE ONDERSTEUNT GROEIAMBITIES

Het systeem van Law-online is op maat van al haar behoeften, nu én in de toekomst. Het platform biedt heel wat ruimte voor uitbreidingen. En die zijn dankzij de WebXTC-methodologie die 4D vision ontwikkelde snel te realiseren. Sonnaert: “We denken er al aan om het systeem ook te gebruiken voor klanten in het buitenland. Dankzij de webtechnologie waarop het systeem is gebouwd, ligt dat perfect binnen de mogelijkheden. Verder onderzoeken we of we ons systeem rechtstreeks kunnen aansluiten op de SAP-software van onze klanten zodat we niet langer bestanden via e-mail moeten uitwisselen. Kortom, 4D vision maakt het ons mogelijk om te groeien.”

SNEL DE JUISTE RESULTATEN

MEER EFFICIËNTIE IN INTERNE PROCESSEN

Naast de verbeterde klantenservice, verhoogt de nieuwe incassosoftware ook de efficiëntie van de interne processen. “Het systeem automatiseert elke stap van de debiteurenopvolging. Zo genereert het zelf de nodige aanmaningsbrieven of stuurt het rechtstreeks de nodige faxen uit”, legt Sonnaert uit.

“Daarnaast houdt het systeem per factuur ook bij welke acties al werden uitgevoerd en wat er nog moet gebeuren. Daardoor kennen onze medewerkers op elk moment de stand van zaken van elk dossier zonder dat ze er naar op zoek moeten gaan. Het nieuwe systeem bespaart ons dus heel wat tijd.”

“Dankzij de flexibiliteit van haar incassosoftware kan law-online haar groei concreet vorm geven.”

MARC SONNAERT,
OFFICE MANAGER BIJ LAW-ONLINE

WEB XTC .NET REDUCEERT ONTWIKKELINGSTIJD

Software ontwikkelen die perfect is afgestemd op uw essentiële behoeften, binnen een redelijke termijn en voor een scherp budget. 4D vision maakt het waar. WebXTC.Net reduceert onze ontwikkelingstijd drastisch waardoor we u al snel echte resultaten kunnen voorleggen. Een ef- ficiënte manier van werken die u heel wat tijd en moeite bespaart.

EFFICIËNTIE IN PROGRAMMEERWERK

WebXTC.Net verlost de 4D vision-consultants van een groot deel van het programmeerwerk. En dat reduceert de ontwikkelingsfase tot een strikt minimum. Waar anderen spreken over maanden, spreekt 4D vision over weken.

SNEL VAN PROTOTYPE TOT EINDRESULTAAT

Door de tijdwinst kan 4D vision u snel een prototype leveren waarop u feedback kunt geven. Zo kunnen we in een korte tijdspanne een proof of concept uitwerken tot een softwareoplossing 100 % op uw maat. Een oplossing die u alles biedt wat u nodig hebt. Niet meer, maar ook niet minder.

LOGISCHE EN EENVOUDIGE CODE

De WebXTC-tool is geautomatiseerd, en dus ook gestandaardiseerd. Resultaat? De softwarecode zit logisch en eenvoudig in elkaar, zodat iedereen er gemakkelijk aan kan verder werken. En niet alleen de ontwikkelaar. Kortom, uw IT-medewerkers kunnen zelf instaan voor het onderhoud en de verdere uitbouw – zonder al te veel opleiding.

MEERTALIGE OPLOSSING IN EEN MUM VAN TIJD

Met WebXTC.Net is een applicatie snel meertalig. De toepassing wordt oorspronkelijk in één taal uitgewerkt. Extra talen kunnen snel worden toegevoegd door een vertaaltabel in te laden. Bovendien voeren de 4D vision-consultants uw speci- fieke terminologie meteen in. Kortom, snel en eenvoudig.

download PDF

DE RESULTAATGERICHTE AANPAK VAN 4D VISION

4D vision doorloopt tijdens elk project dezelfde vier pijlers van haar zelf ontwikkelde 4D-methodologie:

 • DEFINE

  Tijdens een workshop overloopt 4D vision de specifieke vereisten van de klant om zo alle IT-behoeften duidelijk in kaart te brengen. Alle functionele en technische behoeften worden vastgelegd in een document.

 • DESIGN

  Tijdens de workshop stelt 4D vision meteen ook een datamodel op, voorzien van alle gevraagde attributen.

 • DEVELOP

  Met die informatie op zak en het performante WebXTCframework ontwikkelt 4D vision een prototype dat de gebruikers kunnen testen. Op basis van hun feedback wordt de toepassing verder afgewerkt, tot het volledig aan alle vereisten voldoet.

 • DEPLOY

  Tot slot installeert het IT-bedrijf de nodige software. Het werkt ook een gebruikershandleiding en technische documentatie uit.

WAT IS WEBXTC.NET?

WebXTC.Net is een eigen ontwikkeling van 4D vision. Het gaat om een ontwikkelingsmethodiek en softwaregenerator die zelf een groot deel van de applicatie bouwt en de ontwikkelaar zo heel wat tijd bespaart. WebXTC.Net:

 • bouwt automatisch applicaties geschikt voor internet browsers (Web) op basis van Microsoft.Net-technologie;
 • is eenvoudig uitbreidbaar (extendable);
 • ondersteunt databasetransacties;
 • beschikt over standaardfuncties waaraan gemakkelijk extra componenten worden toegevoegd

Share this post

Microsoft Silver Partner